shopbeter.nl

Online shoppen was nog nooit zo voordelig

HOE BELANGRIJK IS AFVAL SCHEIDEN?

In de wereld van 2019 wordt men er steeds meer op geattendeerd om afval te scheiden. Aan de ene kant heb je een groep Nederlanders die veel bezig zijn met afval scheiden en zich er ook bewust van zijn wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de wereld van morgen. Anderzijds is er ook een groep Nederlanders die niet zo gelooft in het scheiden van afval. Deze groep is van mening dat individuele hulp niet helpt bij het oplossen van het klimaatprobleem of ze geloven überhaupt niet dat het klimaat wordt beïnvloedt door het scheiden van afval. Wie heeft er gelijk en zijn de gevolgen daadwerkelijk zo groot voor jouw kinderen of kleinkinderen?

Afval scheiden

In Nederland zijn een hoop initiatieven gaande om het scheiden van afval zo veel mogelijk te stimuleren. Nederland loopt daarmee ver voor op veel andere landen in de wereld. Uiteraard verschilt het wel per gemeente welke vormen van afval scheiden er plaats vinden. Het scheelt immers ook per gemeente op welke manier je jouw vuilniszakken weg gooit. In de ene gemeente hebben bewoners hun eigen vuilnisbakken, terwijl andere gemeentes een centrale afvalcontainer op iedere hoek van de straat hebben staan. Zelf heb ik bij mijn huis een centraal afvalpunt met twee bakken voor het normale huisafval, één papierbak en één GFT-bak. Flessen of potten van glas kunnen ingeleverd worden bij de dichtstbijzijnde supermarkt.

Wat levert afval scheiden op?

Afval scheiden levert volgens veel instanties enorm veel op. Mede vanwege het hergebruik van deze reststoffen, kan hier een hoop onnodige productie mee bespaart worden. Dit bespaart vervolgens weer grondstoffen, energie en natuurlijk ook geld. Het idee van afval scheiden is dat alleen waardevolle en recyclebare stoffen gescheiden moeten worden. Voor jou zelf levert afval scheiden ook zeker wat op, aangezien de gemeente de afvalstoffenheffing omlaag kan doen als er regelmatig afval wordt gescheiden.

Plastic

Sinds een aantal jaar worden er in Nederland plastic oranje zakken verspreid. Deze plastic zakken zijn bedoeld om plastic en kartonnen in te scheiden. Eén keer per week worden deze plastic zakken opgehaald en hergebruikt. Het is uitermate belangrijk om afval zorgvuldig te scheiden. Foutief gescheiden afval levert een hoop extra werk op voor de milieubedrijven. Gooi daarom bijvoorbeeld nooit plastic in de GFT-bak, dit kan na een lange cyclus in kleinere vorm terug komen in de natuur of in de maag van de dieren. Op afvalscheidingswijzer via jouw gemeente kun je bekijken welk afval in welke bak thuis hoort en hoe je dit het beste kunt scheiden.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2019 shopbeter.nl

Thema door Anders Norén